Contact and directions

Address: ul. Botaniczna 35 Szczecin (corner of ul. Botaniczna and ul. Maciejowicka)

Is Lodogryf open? Lodowisko jest zamknięte. Zapraszamy ponownie w listopadzie 2024

If you have questions about the ice rink or would like to contact us, please answer the question below.