System ESOK

Każda osoba znajdująca się na obiekcie powinna posiadać ze sobą kartę magnetyczną. Nie jest możliwe wejście na obiekt bez karty.

Aby otrzymać kartę należy udać się do kasy w celu dokonania przedpłaty za usługi z których się chce skorzystać, Żeby wejść na obiekt należy przyłożyć kartę magnetyczną do czytnika w bramce wejściowej nr 1. Czynność ta zostanie potwierdzona krótkim sygnałem dźwiękowym oraz zapaleniem się zielonej diody na czytniku. Po potwierdzeniu należy niezwłocznie przejść przez kołowrót. Jeżeli zostało opłacone wypożyczenie łyżew albo ostrzenie należy się udać w tym celu do okienka WYPOŻYCZALNIA. Aby pobrać łyżwy trzeba podać rozmiar buta oraz na chwilę przekazać kartę magnetyczną obsłudze wypożyczalni, która odnotuje ten fakt na czytniku.

Chcąc wejść na lód należy przyłożyć kartę magnetyczną przy bramce nr 2 na czytniku wejściowym i po potwierdzeniu tego faktu należy przejść przez kołowrót. Od tego czasu zaczyna biec czas wykupiony na ślizganie się. Czas się zatrzymuje podczas wyjścia ze strefy łyżwiarskiej przez kołowrót nr2. Można ponownie wrócić na taflę, czas efektywnego ślizgania zostanie zsumowany.

Wychodząc z obiektu należy oddać pobrane łyżwy w wypożyczalni co zostanie odnotowane na karcie magnetycznej, a następnie udać się do kasy. W kasie obsługa sprawdza karty magnetyczne pod względem rozliczenia się z łyżew z wypożyczalnią oraz wykorzystanego czasu na lodzie. Jeżeli czas ten został przekroczony konieczne jest uiszczenie opłaty wprost proporcjonalnie do przekroczonego czasu. Po oddaniu karty obsługa wypuszcza indywidualnie osoby z obiektu poprzez kołowrót wyjściowy.